Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

148/2014. (VI. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megvitatta a bényei településrendezési terv módosításához az előzetes tájékoztatási szakaszban rendelkezésre álló dokumentációt és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      Gomba Község Önkormányzata részt kíván venni Bénye község településrendezési tervének módosítása során a véleményezési eljárás további szakaszában oly formában, hogy a véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kéri.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy éljen jelzéssel a rendelkezésre álló határidőn belül Bénye Község Önkormányzata felé, hogy a bényei településrendezési terv módosítása során Gomba Község Önkormányzata indokoltnak tartja, hogy az eljárás térjen ki a Gomba-Bénye közötti közigazgatási határ rendezésére is.

 

 

Határidő: 2014. július 6.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző