Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 246/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a munkaterv módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a 2014. évi munkatervében 2014. október 30-ára tervezett soros ülését 2014. november 6-án 15 órai kezdettel tartja.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő soros ülés előkészítéséről az 1. pontban foglalt döntés alapján gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző