Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 166/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Szabó Gyula képviselőnek az ingatlan vásárlási kérelmére vonatkozó napirendi pont esetén a szavazásból történő kizárásra irányuló kérését és az alábbi döntést hozta:

 

1) A Képviselő-testület a 2014. augusztus 27-i rendkívüli ülés 5. napirendi ponthoz tartozó döntés során Szabó Gyula képviselőt a szavazásból kizárta.

    

     Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző