Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

261/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta.

 

1.        A Képviselő-testület az önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

 A határozat végrehajtást nem igényel.