Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

15/2014. (I. 23.) Képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívásra vonatkozó tájékoztatást és az alábbi döntést hozta:

 

  1. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztérium által „2013. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása pályázati felhívás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást biztosító települési önkormányzatok, vagy települési önkormányzatok társulása részére, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásának kompenzációja, valamint iparfejlesztése célú programok támogatására a hulladéklerakási járulék megfizetéséről és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban meghatározott cél érdekében” elnevezésű pályázati eljárás keretében.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző