Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

264/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat által megállapított bérleti díjak felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A képviselő-testület a tulajdonában lévő ingatlanok hatályos bérleti díjait, valamint a kegyeleti közszolgáltató által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás összegét 2015. január 1. napjától nem módosítja.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérlőket tájékoztassa arról, hogy 2015. január 1. napjától a bérleti díjfizetési kötelezettségük a 2014. évi összeggel megegyező mértékben áll fenn.

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester