Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

177/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Civilház humánerőforrás hiányból adódó működési zavarának GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. keretén belüli átmeneti megoldását elutasította

 

            A határozat végrehajtást nem igényel.

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző