Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 06-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

247/2014. (XI. 06.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 6-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el      

    

 

1.           Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

 

2.          Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:                       Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

 

3.          Javaslat a szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 23/2014. (X. 03.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:                     Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:                       Varga Sándor aljegyző

 

4.           Egyebek

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester