Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

274/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Lehota Vilmos polgármesternek az év végi polgármesteri jutalom megállapítására irányuló döntéshozatali eljárás során bejelentett érintettségét és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette Lehota Vilmos polgármesternek az év végi polgármesteri jutalom megállapítására irányuló döntéshozatali eljárás során bejelentett érintettségét.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester