Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 186/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház belsőellenőrzéséről szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Civilház- működésére, gazdálkodására és szabályozottságára vonatkozó jogszabályok tükrében készült belsőellenőri jelentést elfogadta, valamint a határozat mellékleteként elkészített intézkedési tervet tudomásul vette.

 

2.                  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:      2014. szeptember 26.

  Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző