Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

289/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi rendezvénytervére vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület 2015. évben az alábbi programok megrendezését tervezi

            Március 7.                     Pálinkaverseny

            Március 15.                   Nemzeti ünnep, valamint a Díszpolgári cím átadása.

            Május 9.                        Egészségnap és sportnap

            Május 30.                      Egykori gombai nemesi családok találkozója.

            Július 25.                       Fáy-túra

            Augusztus 20.               Állami ünnep

            Augusztus 28-29.         Gombai Nyárbúcsúztató

            Október 1.                    Idősek világnapja

            Október 10.                  Szüreti mulatság

            Október 23.                  Nemzeti ünnep

            Szeptember vége          Itthon vagy – Magyarország szeretlek

(erre irányuló pályázati lehetőség esetén)

            November 13.               Márton-napi borkóstoló

            November vége.           Adventi sokadalom

            December 5.                 Mikulásváró

 

2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programok előkészítése érdekében intézkedjen.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző