Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

299/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

1.      A Képviselő-testület megvitatta az önkormányzati pályázat figyelés, pályázat előkészítés és projektmenedzsment feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására irányuló módosító indítványt és azt elfogadta.

Határidő:             azonnali

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző