Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. március 20-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

59/2014. (III. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szolgáltatási önköltség megállapítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.      A Képviselő-testület az óvodai gyermekétkeztetésben a napi háromszori étkezés nettó önköltségét 568,9 forintban állapítja meg, amely az egyes étkezések között az alábbiak szerint oszlik meg        

a.       tízórai nettó önköltsége:                    132,40 Ft

b.      ebéd nettó önköltsége:                       330,50 Ft

c.       uzsonna nettó önköltsége:                 106,00 Ft

 

2.      A Képviselő-testület az iskolai gyermekétkeztetésben a napi háromszori étkezés nettó önköltségét 635,1 forintban állapítja meg, amely az egyes étkezések között az alábbiak szerint oszlik meg        

a.       tízórai nettó önköltsége:                    143,50 Ft

b.      ebéd nettó önköltsége:                       382,00 Ft

c.       uzsonna nettó önköltsége:                 109,60 Ft

 

3.      A Képviselő-testület a felnőtt napi egyszeri étkezés nettó önköltségét 472 forintban állapítja meg.                             

 

 

Határidő:        Értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző