Vissza

 

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. szeptember 24-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

209/2014. (IX. 24.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. szeptember 24-i rendkívüli ülés napirendi pontjaira előterjesztett javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.        Tájékoztatás a Gomba, Rákóczi u. 34. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérletére vonatkozóan beérkezett kérelemről

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

2.        Javaslat a Gomba, Jókai u. 8. sz. alatti önkormányzati ingatlanra megállapított bérleti díj ÁFA-val növelt összegének felülvizsgálatára                                                            

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

3.        Javaslat a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására                                                                                                      

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

       Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

4.        Javaslat a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatára

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

       Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

5.        Tájékoztatás a Szőke Ferenc utca vízelvezetési problémájáról

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

       Előkészítő: Varga Sándor aljegyző

 

6.        Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér szervezeti és működési szabályzatának módosítására

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

7.        Javaslat a közvilágítás korszerűsítési pályázaton történő részvételre

       Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő:  azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző