Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

280/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 11-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el

 

1.            Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

Előterjesztő:     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

 

2.             Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:          Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:     Pénzügyi Bizottság

 

3.             Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:          Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Véleményező:     Pénzügyi Bizottság

 

4.             Beszámoló a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Előterjesztő:         polgármester

Előkészítő:           közszolgáltató

 

5.             Tájékoztató a közüzemi díjakról

 Előterjesztő:         polgármester

 Előkészítő:            jegyző

 

6.             Beszámoló a Főépítészi társulás elmúlt egy éves időszak alatt végzett tevékenységéről

Előterjesztő:           polgármester

Előkészítő:             társult települési főépítész

 

7.             Tájékoztatás a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat által kötelezően ellátandó feladatokról

Előterjesztő:            polgármester

Előkészítő:              a Társulat elnöke

 

8.             Tájékoztató a 2015. évi rendezvénytervről

Előterjesztő:             polgármester 

 

9.             Javaslat a képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő:             polgármester

Előkészítő:               jegyző

 

10.         Egyebek

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző