Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. szeptember 11-én megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 190/2014. (IX. 11.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének tartalmára vonatkozó tárgyalást követően a bérleti szerződés opciós elemének meghatározására az alábbi döntést hozta:

 

1.        A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Gomba, Jókai u. 8. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződésében opcióként kerüljön rögzítésre a 7,9 millió forintos értékesítési irányár azzal, hogy a Képviselő-testület lehetőséget biztosít a bérlőnek a bérlet időtartama alatt az ingatlan megvásárlására az irányár mindenkori jegybanki alapkamat figyelembe vételével növelt eladási áron.

 

2.        A Képviselő-testület az eladási árba a bérlet időtartama alatt befizetett bérleti díjat teljes mértékben beszámítja.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző