Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

295/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Civilház működtetésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1./ A Képviselő-testület a 2015. év önkormányzati költségvetésében 170 eFt-ot biztosít a Civilház 2015. január 31-ig történő üzemeltetésére.

 

2./ A Képviselő-testület a 2015. év önkormányzati költségvetésében, 2015. február 1. napjától a Civilház üzemeltetésére és a helyi közművelődési és közösségi feladatok ellátására az alábbi álláshelyeket hozza létre:

            Közösségi animátor – heti 40 órában

            Könyvtáros – heti 6 órában

            Műszaki-, fenntartási alkalmazott – heti 10 órában

 

3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés tervezése és az álláshelyek meghirdetése ügyében intézkedjen.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző