Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 222/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 21-i alakuló ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el

    1.)  Javaslat az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2007. (XI.27.) sz. rendeletének felülvizsgálatára

Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:        Kósa Erzsébet Anikó jegyző

    2.)  Alpolgármester megválasztása

    3.)  Alpolgármester eskütétele

    4.)  Polgármesteri illetmény megállapítása

    5.)  Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

    6.)  Bizottság megválasztása

    7.)  Tájékoztatás szociális alapszolgáltatás feladatellátásában felmerülő problémákról, javaslat a házi segítségnyújtás szervezeti kereteinek megteremtésére.

 Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

    8.)  Javaslat a szociális igazgatás helyi szabályairól, valamint a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 29/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő:      Lehota Vilmos polgármester

     Előkészítők:      Kósa Erzsébet Anikó jegyző

                             Varga Sándor aljegyző

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

       polgármester                                                  jegyző