Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 235/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Lehota Vilmos polgármesternek a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítását tárgyaló napirendi pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület tudomásul vette Lehota Vilmos polgármesternek a polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítását tartalmazó napirendi pontra vonatkozóan bejelentett érintettségét.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Tasi Péter alpolgármester

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző