Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

297/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Monor Város egykori zártkertje (Strázsa-hegy) településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról készült előterjesztésben foglalt tájékoztatót  és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Monor Város Önkormányzata a Monor Strázsahegy településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára lefolytatott eljárásban Gomba Község Önkormányzatát kifogást nem emelő véleményezőnek tekinti.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Monor város Polgármesterét tájékoztassa

 

Határidő: 2014. december 19. 

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző