Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. január 23-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

7/2014. (I. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásának joggyakorlatáról és a vonatkozó jogszabályi környezetről szóló tájékoztatót és az alábbi döntést hozta:

 

1. A Képviselő-testület tudomásul vette a kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásának joggyakorlatáról és a vonatkozó jogszabályi környezetről szóló tájékoztatót

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző