Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

31/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

1.     Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete választási eljárásról szóló  2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a választások során közreműködő szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait az alábbi összetétellel választja meg:

 

001. szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke: Zákó Orsolya     

                                                  tagjai: Balázs Györgyné     

                                                             Sinkovicz Zoltánné

          póttagok: Gubek Istvánné   

                                                             Tolvai Judit

                                                             Keményné Koppány Mária      

002. szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke:  Rikter Györgyné

                                                 tagjai:   Ledniczki Tiborné

                                                              dr. Darabosné Vancs Andrea

                                              póttagok: Baranyi Tiborné   

                                                              Major György

003. szavazókörben:

A szavazatszámláló bizottság elnöke: Domóczki Judit

tagjai:    Bodnár Andrea     

                                                             Molnár Zsuzsanna      

                                             póttagok: Siklaki Antal Béla

                                                             Papp Erzsébet             

Határidő: azonnali

Felelős:     Kósa Erzsébet Anikó HVI-vezetője

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző