Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

  Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 176/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat 

A Képviselő-testület a Civilház humánerőforrás hiányból adódó működési zavarának önkormányzati intézményi költségvetés keretén belüli átmeneti megoldását nem támogatta.

 

            A határozat végrehajtást nem igényel.

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző