Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. február 13-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

21/2014. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 13-i nyilvános ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.         Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetést megalapozó döntések meghozatalára

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

2.         Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

3.         Javaslat a Monori Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentésének elfogadására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  aljegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

4.         Javaslat fejlesztési pályázat benyújtására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

5.         Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

       Előterjesztő:                polgármester, alpolgármester, állandó bizottságok elnökei

       Véleményező:             valamennyi bizottság

6.         Javaslat Gomba Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására                    

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

7.         Javaslat a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 22/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítására                    

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  aljegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

8.         Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő:                polgármester

        Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

9.         Javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

10.     Javaslat a községi ingatlanfejlesztési alapról szóló 14/2003. (X. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  aljegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

11.     Javaslat szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  jegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

12.     Javaslat óvodai takarítási szünet engedélyezésére

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  intézményvezető

       Véleményező:             valamennyi bizottság

13.     Javaslat az óvodai és általános iskolai beíratás időpontjainak jóváhagyására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  intézményvezetők

       Véleményező:             ügyrendi bizottság

14.     Javaslat a KEOP 1.3.0 pályázathoz EU önerő alap támogatási igény benyújtására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  aljegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

15.     Javaslat a Fáy András Református Általános Iskola és Művészeti Iskola 2012-2013. évi felhalmozási célú támogatás elszámolásának, valamint a 2014. évi fejlesztési tervének elfogadására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  aljegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

16.     Javaslat az I. világháborús emlékmű felújításához pályázat benyújtására

       Előterjesztő:                polgármester

       Előkészítő:                  aljegyző

       Véleményező:             valamennyi bizottság

17.     Egyebek

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző