Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 29-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

309/2014. (XII. 29.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 29-én megtartott rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.      Javaslat az „Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárásban döntéshozatalra        

       Előterjesztő:         Lehota Vilmos polgármester

       Előkészítő: Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

2.      Javaslat a HelpyNet rendszerhez történő csatlakozásra      

       Előterjesztő:         Lehota Vilmos polgármester

 

 

Határidő:      azonnali

Felelős:         Lehota Vilmos polgármester

 

                                                 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző