Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. október 8-án megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 219/2014. (X. 08.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2014. október 8-ai rendkívüli ülés napirendi pontjaira előterjesztett javaslatot és azt az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.      Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására

Előterjesztő:           Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:             Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

2.      Javaslat az „Ivóvízminőség-javítás Gomba és Bénye településeken, kivitelezés és a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vállalkozási szerződés keretében (FIDIC piros könyv) - KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának módosítására

Előterjesztő:           Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő:  azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző