Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. november 20-án megtartott képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 

265/2014. (XI. 20.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kossuth Lajos tér és környéke átfogó felújítását előkészítő tervezési ötletpályázat kiírására vonatkozó javaslatot és a pályázati felhívás szövegezésére vonatkozó pénzügyi bizottsági módosító indítványról az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület egyetértve a Pénzügyi Bizottság módosító indítványával, az ötletpályázat pályázati felhívásában a helyszíni szemle időpontját 2014. december 8. napjával és ezen időponttól igény szerint, a kérdésfeltevésre a határidőt 2015. január 6. napjával, a feltett kérdésekre a válaszadási határidőt 2015. január 20. napjával, a pályázatok beérkezésének határidejét 2015. január 31. napjával tartja elfogadhatónak.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester