Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. június 26-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

152/2014. (VI. 26.) sz. képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a II. negyedévi falubejárásról készült tájékoztatót és a feladatok bővítésére vonatkozó módosító indítványra vonatkozóan az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az elvégzendő feladatok körébe sorolja  az buszváró melletti emlékműnél lévő korona kereszttel történő kiegészítését, valamint a kandeláberek javítását.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző