Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 242/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Pénzügyi Bizottság elnökére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság elnökének Szegedi Csabát választotta.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző