Vissza

KIVONAT

 a képviselő-testület 2014. október 21-én megtartott  alakuló ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 227/2014. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelettervezethez érkezett módosító indítványt és az alábbi döntést hozta

 

1.      A Képviselő-testület - a módosító indítvány figyelembe vételével - a rendelettervezet 19. §-aként a ”A képviselő-testület Kenyeres-kerti Krónikás címmel időszakosan megjelenő nyomtatott sajtóterméket alapított és ad ki.” szövegezést fogadta el.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző