Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

307/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. december 11-i zárt ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el 

 

1.             Kiss Ida fellebbezésének elbírálása

Előterjesztő:     polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző