Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott  nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 170/2014. (VIII. 27.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az ELT-172 forgalmi rendszámú gépjármű árverésére vonatkozó határozati javaslathoz érkezett módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az ELT-172 frsz-ú gépjárműre árverésen történő licitálást a nullszaldó érvényesítésének figyelembe vételével tartja elfogadhatónak, a határozati javaslatot ezzel kiegészíti.

 

Határidő: azonnali       

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző