Vissza

 

KIVONAT

 

a képviselő-testület 2014. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

288/2014. (XII. 11.) képviselő-testületi határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi rendezvénytervére vonatkozó javaslat kiegészítésére irányuló pénzügyi bizottsági módosító indítványt és az alábbi határozatot hozta:

 

1./  A Képviselő-testület 2015. évi rendezvénytervre vonatkozó módosító indítvány alapján a rendezvénytervbe felveszi a március 7-i pálinkaversenyt, a november 13-i Márton-napi borkóstolót és a november végi adventi sokadalom, valamint pályázati lehetőség esetén, szeptember végén az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” program megrendezését is.

2./  A Képviselő-testület a Gombai Nyárbúcsúztatót augusztus 28-29-i időponttal két naposra tervezi.

 

Határidő:   értelemszerűen

Felelős:      polgármester      

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző