Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 10/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a Rendezvényház igénybevételi rendszerének módosításáról szóló határozati javaslatot és a két- és háromoldalú megállapodások technikai módosításának elfogadására vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

 

1)             A Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a háromoldalú megállapodás III.6. pontjában forint szövegezés "Ft, vagy Ft/fő"-re módosuljon.

2)             A Képviselő-testület elfogadja a háromoldalú megállapodás az elírás miatt javítást a III.8. és III.9. pontokban, mely alapján a III.5. helyett "III.6" pont értendő a szövegezésben.

3)             A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a kétoldalú megállapodásban meghatározott dátumok módosuljanak úgy, hogy a III.2. pontjában a megelőző év legkésőbb november 25. napjáig szövegrész, a III.3. pontban a megelőző év november 30. napjáig szövegrész, továbbá a III.5. pontban a tárgyévet megelőző év utolsó soros képviselő-testületi ülését követő 5 munkanapon belül értesíti az üzemeltetőt.

 

          Határidő: azonnali

          Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző