Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 05-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 115/2015. (V. 05.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 5-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el           

 

1.             Javaslat a Gólyafészek Óvoda fejlesztési pályázatának előkészítésére

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 2.             Javaslat a Hunland Farm Kft. támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelmének elbírálására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző