Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 18-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 120/2015. (V. 18.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 18-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el  

 1.             Javaslat a dr Jenei András és dr. Simona Oana Olson között megkötött praxisjog adás-vételi előszerződés jóváhagyására, felhatalmazás a fogászati alapellátásról szóló feladat ellátási szerződés aláírására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:          Varga Sándor aljegyző

2.             Javaslat hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:           Molnár Zita előadó

          E/1.   Tájékoztató a Gólyafészek Óvoda bővítéséről

Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő: Lehota Vilmos polgármester

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző