Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 124/2015. (V. 18.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. május 28-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el  

 1.)          Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      egészségügyi szolgáltatók

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

2.)          Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról         

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző és intézményvezető

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

3.)          Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről

          Előterjesztő:                    jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 4.)          Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki tájékoztató a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

5.)          Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi – számviteli törvény szerinti – beszámoló jelentésének és közhasznúsági jelentésének jóváhagyására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      ügyvezető

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

6.)          Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

7.)          Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

8.)          Javaslat a mezei őrszolgálat létrehozására         

Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

9.)          Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző