Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

128/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kósa Attila által érintettségre vonatkozó bejelentését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület tudomásul vette Kósa Attila képviselőnek a Gombai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára jutalomkeret megállapítása érdekében tett javaslat tárgyalása során érintettségét.

 

Határidő:             azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző