Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. május 28-án megtartott  nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

129/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Kósa Attila érintettség miatti szavazásból történő kizárására vonatkozó kérését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő testület Kósa Attila képviselőt – kérésére - érintettség okán a Gombai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára jutalomkeret megállapítása érdekében tett javaslatra vonatkozó döntéshozatal során a szavazásból kizárja.

 

Határidő:             azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

                     Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző