Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2016. szeptember 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi döntést hozta:

165/2016. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Értéktár Bizottság létrehozására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza a Helyi Értéktár Bizottságot. Felkéri a Helyi Értéktár Bizottság vezetőjének Lehota Vilmos polgármestert, további tagjainak Gubán Sándor kistérségi főépítészt, és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzetének munkatársát Kepes Zsoltot.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy nyilatkoztassa meg az 1. pontban szereplő személyeket a tisztség elvállalása vonatkozásában.

3.      A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Helyi Értéktár Bizottság üléseire tanácskozási, javaslattételi joggal kapjanak meghívót a gombai civilszervezetek, intézmények vezetői is.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző