HATÁROZATOK - 2016

VISSZA

 Utolsó módosítás időpontja: 2017.01.03. 

Napirendi pontok elfogadása (I. 13.) Rendkívüli nyilvános ülés 1/2016. (I. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 2/2016. (I. 13.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (I. 28.) 3/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány 0270/7. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 4/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 5/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházban történő további 2 beltéri kamera felszerelése 6/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházra vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatának javaslata 7/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya használat díjazására vonatkozó javaslat 8/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének jóváhagyása 9/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi vállalkozási tervének jóváhagyása 10/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ által üzemeltetett főzőkonyhán alkalmazott nyersanyagnormák és az önköltségek megállapításának felülvizsgálata 11/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rendezvényház jótékonysági bál céljára történő rendelkezésre bocsátás - Monor és Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány 12/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kenyeres-kerti Krónikásban elhelyezendő álláshirdetés 13/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Postai készpénz átutalási megbízás használatának megszüntetése 14/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség 2015. évi felhalmozási célú támogatás elszámolás valamint a 2016. évi fejlesztési-, felújítási tervének elfogadása 15/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sebességmérő eszköz alkalmazási lehetőségének megvizsgálása 16/2016. (I. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 18.) Zárt 17/2016. (II. 18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogásról - Pete István 18/2016. (II. 18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés módosítása -Kovács Csongor 19/2016. (II. 18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés módosítása - Ölvedi János 20/2016. (II. 18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai külterületi 0285 hrsz-ú út eredeti állapotba történő helyreállítása 21/2016. (II. 18.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (II. 25.) 22/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 23/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gólyafészek Óvoda felvételi időpontjának jóváhagyása 24/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilház helyiségei bérleti díjának megállapítása 25/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpálya használati díjának megállapítása 26/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 azonosítószámú projektben létrehozott vagyonelemek átadása 27/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási politika jogharmonizáció miatti felülvizsgálata 28/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási szabályzat jogharmonizáció miatti felülvizsgálata 29/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtható civil szervezeti támogatások igénybevételi rendszere 30/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtható civil szervezeti támogatások igénybevételi rendszere - Gombai Polgárőr Egyesület 31/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzat által nyújtható civil szervezeti támogatások igénybevételi rendszere - Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület 32/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Cafetéria szabályzatok 33/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzékének kiegészítése 34/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Monor Város Önkormányzata településfejlesztési koncepciójának előkészítésre vonatkozó tájékoztatása 35/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Betelepítési kvóta elutasítására vonatkozó javaslat 36/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
VP6-7.4.1.1-16 kódszámú, a település központját jellemzően meghatározó épületek felújítására benyújtható pályázat műszaki előkészítése 37/2016. (II. 25.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 31.) 38/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monor Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenységére vonatkozó beszámoló elfogadása 39/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség által javasolt tájékoztatóra vonatkozó javaslat 40/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje módosításának jóváhagyására vonatkozó javaslat 41/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 42/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft-nek a közétkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagnorma felülvizsgálata és szolgáltatási önköltség módosítása 43/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi közbeszerzési terv készítésének mellőzése 44/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai - I. negyedév 45/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
772 Hrsz-ú ingatlan cseréje 46/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szőke Ferenc utcai telekalakítás 47/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ingatlanok művelés alól történő kivonását a Monori Járási Földhivatalnál a költségek megtérítése nélküli eljárás megindítása 48/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
0166/60 Hrsz-ú út földmérői kitűzése 49/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyhasználati megállapodás - Német Juhászkutya Fajtamentő Alapítvány 50/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Marketing kiadványok elkészíttetése 51/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Település-üzemeltetési referens alkalmazása 52/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
VEKOP-6.1.1-15. sz. Óvoda épületének bővítése 53/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
697/13 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítása 54/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba-Bénye Földműves Egyesület részére a településnév használatához való hozzájárulás megadása 55/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláshirdetések megjelentetésére vonatkozó javaslat 56/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Civilházban lévő közösségi animátori munkakör pályázat nélküli, határozott időtartamú kinevezéssel történő betöltése 57/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (III. 31.) Zárt 58/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pest Megyei Kormányhivatal 571.238/2016. ügyszámú belföldi jogsegély kérése 59/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27213/2016/2. számú végzésében foglalt nyilatkozattételi felhívás 60/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27213/2016/2. számú végzésében foglalt nyilatkozattételi felhívást 61/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
188/2015. (VIII. 25.) képviselő-testületi határozat kiegészítése 62/2016. (III. 31.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 15.) Rendkívüli 63/2016. (IV. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 M4 gyorsforgalmi út M0-Cegléd közötti szakaszának kivitelezéséhez kapcsolódó településrendezési eszközeinek rendkívüli eljárás keretében történő módosítása 64/2016. (IV. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
723/1 és 723/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében térítésmentes haszonbérleti szerződés megkötéséhez történő felhatalmazás 65/2016. (IV. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IV. 28.) 66/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet megszüntetésére vonatkozó döntés felülvizsgálata 67/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 68/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. éves belsőellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés elfogadása 69/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti és vállalkozási tervének módosítása 70/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
751. hrsz-ú ingatlan megvásárlása 71/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Óvodafejlesztés pályázati lehetőségei 72/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Fáy András utcai 1007/5. hrsz.-ú ingatlan közterület által igénybe vett részletének adásvételi szándékára vonatkozó kérelem elbírálása 73/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Sport és Szabadidő Egyesület részére a településnév, valamint a települési címer használatához való hozzájárulás megadása 74/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvölgye Vadásztársaság beadványa 75/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány megkeresése 76/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori Rendőrkapitányság 2015.évi beszámolójának elfogadása 77/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgárőr Egyesület 2015. évi beszámolójának elfogadása 78/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Csóré Angéla Hajnalka által benyújtott ingatlanrész vásárlási kérelme 79/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Javaslat támogatási politika felülvizsgálatára 80/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évre vonatkozó támogatási kérelemek elbírálása 81/2016. (IV. 28.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok (V. 12.) Rendkívüli 82/2016. (V. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásának  javaslata 83/2016. (V. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
724 hrsz-ú önkormányzati ingatlan művelési költségeinek megtérítésére vonatkozott beadvány 84/2016. (V. 12.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 26.) 85/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Település egészségügyi ellátásáról szóló 2015. évi beszámolók 86/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok elllátásáról szóló 2015. évi beszámoló 87/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monori Gondozási Központ gombai házi-segítségnyújtás szakmai munkájáról készült 2015. évi beszámoló 88/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
HAJT-A Csapat Egyesület ismételt megkeresésére 89/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 90/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Épített és a természeti környezet helyi jelentőségű értékeinek meghatározása 91/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi számviteli beszámolója 92/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2015. évi közbeszerzési statisztikai összegzési kötelezettség teljesítése 93/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tápióvölgye Vadásztársaság haszonbérleti joga 94/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebr. 261 139 belterületi utak, járdák, hidak felújítása”  Rózsa utcai aszfaltburkolat és csapadékvíz elvezetése 95/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sportegyesület támogatási szerződés módosítás beadvány elbírálásáig a támogatási összeg kiutalásának felfüggesztése 96/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (V. 26.)  Zárt 97/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés - Czakó László településüzemeltetési referens 98/2016. (V. 26.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VI. 30.) 99/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 100/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti- és vállalkozási tervének felülvizsgálata 101/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Gombai Gólyafészek Óvoda tájékoztatóját a 2016/2017- es nevelési évről 102/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda pedagógiai program módosítása 103/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai - II. negyedév 104/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2015.évi tevékenységéről szóló beszámoló 105/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba Községért” Közalapítvány és Közhasznú Szervezet végelszámolásnak megszüntetése és törvényes működésének helyreállítására vonatkozó határozata 106/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Dental Kings Global Kft.-Fogászati feladatellátás módosítása 107/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Vertikál Nonprofit Zrt.-vel kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződésnek módosítása 108/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Monor Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 109/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
751-752 Hrsz-ú határrendezése 110/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester jutalmazása 111/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal 2016. évi igazgatási szünete 112/2016. (VI. 30.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VII. 11.) Rendkívüli 113/2016. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Ebr.: 322 867 az. „Patay József u. (Hrsz. 133) alsó végén lévő, Kölcsey Ferenc utcával összekötő zsalukő oldalfalas – lépcsős járdával egybeépített vízelvezető árok károsodása”  114/2016. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Sportpark kialakítására vonatkozó pályázat benyújtása 115/2016. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kulturális Örökség Napja programsorozathoz való csatlakozás 116/2016. (VII. 11.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 08.) 117/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Településszerkezeti terv módosítása - Gomba 118/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 0223 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlata 119/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 752 hrsz-ú ingatlan értékesítésének elhalasztása 120/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
752 hrsz-ú ingatlan értékesítésére új határidő megjelölése 121/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt - Költségvetési kitekintő határozat 122/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt - Fejlesztési hitel felvétel 123/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt - Fejlesztési hitel felvételéhez költségfedezet biztosítása 124/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 08.) Zárt 125/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának 574.046-3/2016. ügyszámú végzése és a 62/2016. (III. 31.) képviselő-testületi határozat kiegészítése 126/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészség Sportpark Program kialakítására vonatkozó 115/2016. (VII. 11.) képviselő-testületi határozat visszavonása 127/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészség Sportpark Program keretében 2 (kettő) gombai sportpark kialakítására pályázatot benyújtása 128/2016. (VIII. 08.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 24.) Zárt 129/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás - 6 tartózkodással hozott döntés 130/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben benyújtott kifogás megváltoztatására irányuló határozati javaslat - 6 tartózkodással hozott döntést. 131/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Választókerület országgyűlési képviselőjénél a termőföldre vonatkozó adás-vételi ügyletek tárgyában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen a Képviselő-testülethez benyújtott kifogás elbírálására vonatkozó törvényi szabályozás megváltoztatásának kezdeményezése 132/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (VIII. 24.) Rendkívüli 133/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt - közbeszerzési eljárás megindítása 134/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi szociális célú tűzifa programban történő részvétel 135/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselői indítvány - 2017. évi Nyárbúcsúztató programtervének előkészítése - 2016. októberi ülésre 136/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sportegyesületet pályázati eljárás keretében jóváhagyott támogatás visszavonása 137/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pega Major Hagyományőrző Lovas- és Sportegyesületet által szervezett VIII. Pega Pata Parádé támogatása 138/2016. (VIII. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 07.) Zárt 139/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Attila képviselő érintettség bejelentése 140/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kósa Attila képviselő érintettsége alapján a szavazásból történő kizárása 141/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03537-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Pete Levente Sándor gombai lakos által benyújtott kifogásra vonatkozó elutasítás 142/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogásra vonatkozó - állásfoglalás megváltoztatása 143/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogásra vonatkozó elutasítás

144/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03098-10/2016. iktatószámú, NAKNy101 azonosítóval rendelkező állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogása 145/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 07.) Rendkívüli 146/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 147/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozás 148/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
752 hrsz-ú ingatlan értékesítési ajánlata 149/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
658/2 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlat 150/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Egészségház energetikai korszerűsítési projekt - Közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 151/2016. (IX. 07.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 29.) 152/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 153/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi tájékoztatójának felülvizsgálata 154/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Októberi soros ülés időpontjának egy héttel történő előrehozatala 155/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„Gomba Községért” Gomba Község Közalapítvány és Közhasznú Szervezet nevének és alapító okiratának módosítása 156/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai - III. negyedév 157/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási Szabályzat egységes szerkezetben 158/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda beszámolóját a 2015/2016-os nevelési év beszámolója 159/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 117/2 hrsz-ú ingatlan adásvétele 160/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Dózsa György utca 11/c. szám alatt található ingatlan állagmegóvására tett intézkedés 161/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bercsényi utca végi ingatlanok hasznosítása 162/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Rákóczi Ferenc utca 32. szám alatti ingatlan albérletbe adásra történő előkészítés 163/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett pályázatokon való részvétel 164/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Helyi Értéktár Bizottság létrehozása 165/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Földmérési és Távérzékelési Intézet által - Gomba község ortofotójának elkészítése 166/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (IX. 29.) Zárt 167/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth József képviselő érintettségére vonatkozó bejelentése 168/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Tóth József érintettsége alapján a szavazásból történő kizárása 169/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-03540-10/2016., valamint PE01-03549-10/2016. iktatószámú állásfoglalásával szemben Pete István valamint Németh Tamás gombai lakos által benyújtott kifogás 170/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony meghosszabbítása - Schachay Szilvia 171/2016. (IX. 29.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (X. 20.) 172/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - a Szüreti mulatság szervezésével kapcsolatban 173/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - a település film forgatással kapcsolatban 174/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - a Gombai Sport Egyesület támogatására - sportöltöző kivitelezési munkálataira 175/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 176/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett főzőkonyha gazdálkodásának bemutatására benyújtott tájékoztató elfogadása 177/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendelet módosítás - Elektronikus ügyintézésről szóló 178/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Önkormányzati rendelet módosítás - Településképi rendelet megalkotásának jogszabályi előírásairól szóló tájékoztató 179/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony meghosszabbítása 2016-12-31. - Schachay Szilvia 180/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Álláshirdetések megjelentetésére vonatkozó javaslat - kultúrális feladatellátás 181/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatási Szabályzat egységes szerkezetének véglegesítése 182/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 183/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült jelentés tudomásul vétele 184/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármester felhatalmazása a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítására 185/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Baráth Temetkezés Kft. vonatkozásában végzett belsőellenőrzésről készült jelentés - További adatszolgáltatásra felhívás 186/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartójának kérelme - az iskolabővítés vázlatterve alapján a tervezési programot elfogadására 187/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Református Egyházközség, mint a Fáy András Református Általános Iskola és Művészeti Iskola fenntartójának kérelme - a településközponti vegyes terület határának kiterjesztése a teljes tervezési területre 188/2016. (X. 20.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 4.) Zárt 189/2016. (X1. 4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Külterületi 0115/20 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatos kifüggesztés elbírálására vonatkozó határozati javaslatra érkező módosító indítvány 190/2016. (X1. 4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének a helyi földbizottsági feladatkörben hozott PE01-04940-12/2016. iktatószámú állásfoglalásával szemben Csonka Jenő gombai lakos által benyújtott kifogás 191/2016. (X1. 4.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 24.) Zárt 192/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti kinevezés - Fehér Norbert művelődésszervező 193/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése- Schachay Szilvia 194/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XI. 24.) 195/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Baráth Temetkezés Kft. adatszolgáltatására való felhívása 196/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - zöldséges üzlet átköltöztetése és a posta épület állagmegóvása 197/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 198/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Bérleti díjak felülvizsgálata 199/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzat I-X. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 200/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gomba Község Önkormányzatának 2017. évi rendezvényterve 201/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 202/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - közalkalmazottak és köztisztviselők részére év végi jutalomkeret meghatározása 203/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - Polgármester jutalmazása 204/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Monor város Városközpontra vonatkozó településrendezési eszközök módosításának véleményezése 205/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 Úri Község új településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat készítésének előzetes tájékoztatás szakaszához kapcsolódó véleményezése 206/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
„Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Gombán” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindítása 207/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Házi segítségnyújtásra vonatkozóan a feladatellátási szerződés módosítása 208/2016. (X1. 24.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Napirendi pontok elfogadása (XII. 15.) 209/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri tájékoztatás, döntés végrehajtás 210/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
 2017. évi belsőellenőrzési terv 211/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Pénzügyi Bizottsági javaslat - a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének kiegészítése 212/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Képviselő-testület 2017. évi munkaterve 213/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Falubejárás tapasztalatai - IV. negyedév 214/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda alapító okirat módosítása 215/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Gombai Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjének a 2017. évi költségvetésre tett javaslata 216/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Kiemelt rendezvények jegyzéke 217/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Támogatott rendezvények jegyzéke 218/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való részvétel 219/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 220/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött Rendezvényház bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása 221/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 222/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
Főépítészi tevékenységről szóló 2016. évi beszámoló elfogadása 223/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA
UPC Kft. általi - optikai hálózat kialakítása során településképi értékvédelem 224/2016. (X1I. 15.) UGRÁS A HATÁROZATRA