Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 10-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi döntést hozta:

 

182/2015. (VIII. 10.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Lehota Vilmos érintettségre vonatkozó bejelentését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület tudomásul vette Lehota Vilmos polgármesternek a sajátos jogállású köztisztviselői jutalom kifizetésére tett javaslat tárgyalása során bejelentett érintettségét.

 

Határidő: azonnali

Felelős: Tasi Péter alpolgármester

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző