Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2015. augusztus 26-án megtartott  rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

187/2015. (VIII. 26.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pete Levente gombai lakos által a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által hozott állásfoglalással szemben benyújtott kifogást és az alábbi döntést hozta:

 

1.    A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elutasította a föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés jóváhagyásának támogatását Pete István - mint elővásárlásra jogosult - 2217 Gomba, Bercsényi Miklós utca 10. szám alatti lakossal

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző