Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 15-én megtartott  rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

192/2015. (IX. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a "Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - vízóra akna és vízvezeték építés" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésre vonatkozó – a Bírálóbizottság 3/2015. számú határozata szerinti – javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület érvényesnek nyilvánítja a

-        Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.

-        WIZLER-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2682 Püspökhatvan, Váci utca 12.

ajánlattevők ajánlatait.

 

2.      A Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja a BAU-GÉP 2000 Építőipari Szolgáltató, Karbantartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2200 Monor, Katona József u 34.) ajánlattevő ajánlatát.

 

3.      A Képviselő-testület az eljárást eredményesnek nyilvánítja.

 

4.      A Képviselő-testület a "Gomba és Bénye Községek ivóvízminőség javítása - vízóra akna és vízvezeték építés" tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Hegedüs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot (7130 Tolna, Bajcsy-Zs utca 33.) hirdeti ki.

 

5.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével a közbeszerzésekről szóló törvény szabályai szerint aláírja.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző