Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

  

194/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. szeptember 23-i nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

1.             Polgármesteri, alpolgármesteri, bizottsági elnöki jelentés a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, a folyamatban lévő projektekről, valamint a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról

          Előterjesztő:                    polgármester, alpolgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

2.             Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

3.             Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

4.             Javaslat a szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

5.             Javaslat a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. év I. féléves egyszerűsített pénzügyi és gazdasági beszámolójának jóváhagyására          

          Előterjesztő:                   polgármester

          Előkészítő:                     ügyvezető

          Véleményező:                Pénzügyi Bizottság

 

6.             Tájékoztató a Fáy András Református Általános Iskola és AMI előző tanév feladatellátásáról és következő tanév előkészítéséről          

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

7.             Tájékoztató a III. negyedévi falubejárás tapasztalatairól

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

 

8.             Javaslat a közterület kezelési követelmények elfogadására

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 bizottsági vélemény nem szükséges

 

9.             Tájékoztatás Sipos Lajosné beadványáról

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      aljegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

10.         Tájékoztató a mezei őrszolgálat megszervezésére vonatkozó gazdálkodói véleményekről

          Előterjesztő:                    polgármester

          Előkészítő:                      jegyző

          Véleményező:                 Pénzügyi Bizottság

 

11.         Egyebek

          Előterjesztők:                  SZMSZ szerint előterjesztésre jogosultak

          Előkészítő:                      jegyző és az előkészítésre felkértek

          Véleményező:                 költségvetést érintő témákban Pénzügyi Bizottság

 

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző