Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

205/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a mezei őrszolgálat megszervezésére vonatkozó gazdálkodói véleményekről készült tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a mezei őrszolgálat létrehozására vonatkozó kérdőívvel keresse meg azokat a község területén gazdálkodókat, akik nagyobb területen végeznek mezőgazdasági tevékenységet és a szolgálat létrehozására vonatkozó véleményük még ismeretlen.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülésen nyújtson tájékoztatást az 1. pontban foglaltak végrehajtása alapján a szolgálat támogatottságának mértékéről.

 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző