Vissza

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. szeptember 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

212/2015. (IX. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a kihelyezett közúti jelzőtábla elhelyezésének felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felülvizsgálatát kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a Kossuth tér – Jókai utca határán lévő tábla elhelyezésének.

2.      Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálat érdekében szükséges intézkedést tegye meg.

 

Határidő: 2015. október 22.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző