Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

216/2015. (X. 14.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. október 14-i rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontját az alábbiak szerint fogadta el  

 

1.             Javaslat az ivóvíz-minőség javítási projektben a kivitelezési vállalkozási szerződés 2. számú módosításának jóváhagyására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

 

2.             Javaslat a Kakuk Tibor által kezdeményezett ajándékozási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő:        Lehota Vilmos polgármester

Előkészítő:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

3.             Egyebek

 

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző