Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. január 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 21/2015. (I. 29.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiemelt rendezvények jegyzékére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 1)             Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évre a Kiemelt rendezvények jegyzékét az alábbiak szerint elfogadta:

 2015. év Kiemelt rendezvények jegyzéke

február

13

péntek

iskola

farsang

 

 

21

szombat

iskola

szülők-nevelők bálja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

március

2-6

hétfő

ref. egyház

evangelizációs hét

 

 

7

szombat

önkormányzat

pálinkaverseny

 

 

13

péntek

iskola

ünnepség

 

 

15

vasárnap

önkormányzat

ünnepség

 

 

27

péntek

iskola

katasztrófavédelmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

április

17

péntek

GomBaba

BabaRuhabörze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

május

9

szombat

önkormányzat

egészségnap

 

 

16

szombat

óvoda

családi nap (eső esetén)

 

 

29

péntek

iskola

gyermeknap

 

 

30

szombat

önkormányzat

Családi találkozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

június

4

csütörtök

iskola

Nemzeti Összefogás Napja

 

 

12

péntek

iskola

AMI tanévzáró

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augusztus

28

péntek

önkormányzat

koncert (eső esetén)

 

 

29

szombat

önkormányzat

nyárbúcsúztató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szeptember

11

péntek

GomBaba

BabaRuhabörze

 

 

25

péntek

óvoda

szüreti vigalom (eső esetén)

 

 

             

október

1

csütörtök

önkormányzat

Idősek Világnapja

 

 

10

szombat

önkormányzat

szüreti mulatság

 

 

22

csütörtök

iskola

nemzeti ünnep

 

 

23

péntek

önkormányzat

nemzeti ünnep

 

 

11

szerda

óvoda

Márton-napi vigalom

 

 

13

péntek

önkormányzat

Márton-napi vigalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

december

5

szombat

önkormányzat

Mikulásváró

 

 

11

péntek

óvoda

Luca-nap

 

 

 

  

2)             A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott javaslat alkalmazása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző