Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. október 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

227/2015. (X. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatosan beérkezett nyilatkozatokra vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a mezei őrszolgálat létrehozásának kérdését mindaddig nem tűzi újra napirendre, amíg a gazdálkodók közösségétől erre igény nem érkezik.

 

A határozat végrehajtást nem igényel.

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző